Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ABJOH HOLDING AS

Organisasjonsnummer

974444275

Forretningsadresse

Torridalsveien 152, 4630 KRISTIANSAND S

Postadresse

Torridalsveien 152, 4630 KRISTIANSAND S

Antall lønnsmottakere

4

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 20.09.2021–20.09.2024

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

ABJOH HOLDING AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 1