Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

BMA HEISTEKNISK RÅDGIVNING AS

Organisasjonsnummer

974411709

Forretningsadresse

Lilletorget 1, 0184 OSLO

Postadresse

Postboks 9058 Grønland, 0133 OSLO

Webside

bma.no

Antall lønnsmottakere

7

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 03.06.2022–03.06.2025
BMA HEISTEKNISK RÅDGIVNING AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Løfteinnretninger

Tiltaksklasse 2