Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

AABOEN AS

Organisasjonsnummer

974394480

Forretningsadresse

Nordberg solside 219, 2690 SKJÅK

Postadresse

Nordberg solside 219, 2690 SKJÅK

Antall lønnsmottakere

14

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 05.12.2022–05.12.2025

Godkjent opplæringsbedrift

AABOEN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1