Sentral godkjenning av føretak

HEGGHEIMS ARKITEKTKONTOR AS

Organisasjonsnummer
974353245
Forretningsadresse
Skolevegen 6, 2340 LØTEN
Postadresse
Postboks 12, 2341 LØTEN
Webside
www.heggheims.no
Antall lønnsmottakere
3
Foretaket har ingen gyldig godkjennelse.

HEGGHEIMS ARKITEKTKONTOR AS er godkjent innen følgende områder:
FunksjonFagområdeTiltaksklasse