Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

70 GRADER N ARKITEKTUR AS

Organisasjonsnummer

974281325

Forretningsadresse

Grønnegata 38-46, 9008 TROMSØ

Postadresse

Postboks 1247, 9262 TROMSØ

Antall lønnsmottakere

9

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 25.06.2021–25.06.2024
70 GRADER N ARKITEKTUR AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 3