Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

KARL-OVE BJØRNSTAD AS

Organisasjonsnummer

971583398

Forretningsadresse

Fjordgata 80B, 7010 TRONDHEIM

Postadresse

Fjordgata 80B, 7010 TRONDHEIM

Antall lønnsmottakere

19

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 21.09.2023–21.09.2026

Godkjent opplæringsbedrift

KARL-OVE BJØRNSTAD AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Murarbeid

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Arbeid på bevaringsverdige byggverk

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 2