Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

HEIMDAL INDUSTRISERVICE AS

Organisasjonsnummer

971230177

Forretningsadresse

Heggstadmyra 11, 7080 HEIMDAL

Postadresse

Heggstadmyra 11, 7080 HEIMDAL

Antall lønnsmottakere

26

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 11.04.2023–11.04.2026

Godkjent opplæringsbedrift

HEIMDAL INDUSTRISERVICE AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Fjernvarmeanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Fjernvarmeanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 3