Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

AGDER SPRINKLER AS

Organisasjonsnummer

971216247

Forretningsadresse

Barstølveien 3, 4636 KRISTIANSAND S

Postadresse

Barstølveien 3, 4636 KRISTIANSAND S

Webside

www.agdersprinkler.no

Antall lønnsmottakere

1

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 23.05.2022–23.05.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

AGDER SPRINKLER AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Slukkeinstallasjoner

Tiltaksklasse 3