Sentral godkjenning av føretak

ALIMAK GROUP NORWAY AS

Organisasjonsnummer
971171898
Forretningsadresse
Godviksvingene 128, 5179 GODVIK
Postadresse
Godviksvingene 128, 5179 GODVIK
Antall lønnsmottakere
50
Foretaket har ingen gyldig godkjennelse.

ALIMAK GROUP NORWAY AS er godkjent innen følgende områder:
FunksjonFagområdeTiltaksklasse