Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

ELLINGARD NATURSTEIN AS

Organisasjonsnummer

971155949

Forretningsadresse

Østre Aker vei 103, 0596 OSLO

Postadresse

Postboks 22, 0409 OSLO

Antall lønnsmottakere

78

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 01.07.2021–01.07.2024

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

ELLINGARD NATURSTEIN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Murarbeid

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Arbeid på bevaringsverdige byggverk

Tiltaksklasse 2