Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ØB-TAK AS

Organisasjonsnummer

971072830

Forretningsadresse

Østre Aker vei 60, 0581 OSLO

Postadresse

Postboks 204 Torshov, 0413 OSLO

Antall lønnsmottakere

5

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 12.06.2023–12.06.2026

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

ØB-TAK AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Taktekkingsarbeid

Tiltaksklasse 2