Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

SCANDICON BYGGETEKNIK

Organisasjonsnummer

971022779

Forretningsadresse

Gamle Leirdals vei 16, 1081 OSLO

Postadresse

Postboks 6429 Etterstad, 0605 OSLO

Webside

www.scandicon.no

Antall lønnsmottakere

12

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 02.03.2024–02.03.2027

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

SCANDICON BYGGETEKNIK er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 2