Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

K LERVIK AS

Organisasjonsnummer

970943188

Forretningsadresse

Glåmsmyrvegen 15, 6683 VÅGLAND

Postadresse

Glåmsmyrvegen 15, 6683 VÅGLAND

Antall lønnsmottakere

19

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 17.03.2023–17.03.2026

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

K LERVIK AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1