Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ENTREPRETOR AS

Organisasjonsnummer

970892370

Forretningsadresse

Lensegata 28, 8656 MOSJØEN

Postadresse

Lensegata 28, 8656 MOSJØEN

Antall lønnsmottakere

28

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 07.05.2024–07.05.2027

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

ENTREPRETOR AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 2