Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

SANDVIK JARLE ARKITEKT MNAL

Organisasjonsnummer

970348581

Forretningsadresse

, 5745 AURLAND

Postadresse

Postboks 55, 5741 AURLAND

Webside

www.sandvikarkitekt.no

Antall lønnsmottakere

0

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 21.02.2023–21.02.2026
SANDVIK JARLE ARKITEKT MNAL er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Brannkonsept

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Våtrom (i boliger)

Tiltaksklasse 1