Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ARKITEKT ARNE SØDAL

Organisasjonsnummer

970309896

Forretningsadresse

St. Olavs gate 7, 0165 OSLO

Postadresse

St. Olavs gate 7, 0165 OSLO

Antall lønnsmottakere

0

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 19.01.2023–19.01.2026
ARKITEKT ARNE SØDAL er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 2