Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

ÅDNEGARD JOHANN

Organisasjonsnummer

970103929

Forretningsadresse

Krøssbekk 3, 3550 GOL

Postadresse

Krøssbekk 3, 3550 GOL

Antall lønnsmottakere

0

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 21.01.2022–21.01.2025
ÅDNEGARD JOHANN er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1