Sentral godkjenning av føretak

PER-CHRISTIAN SAXEBØL

Organisasjonsnummer
970095357
Forretningsadresse
Bråtenveien 25, 1435 ÅS
Postadresse
Bråtenveien 25, 1435 ÅS
Antall lønnsmottakere
5
Foretaket har ingen gyldig godkjennelse.

 Godkjent opplæringsbedrift

PER-CHRISTIAN SAXEBØL er godkjent innen følgende områder:
FunksjonFagområdeTiltaksklasse