Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ABRAHAMSEN TORE

Organisasjonsnummer

970046666

Forretningsadresse

Skåtøyveien 109, 3780 SKÅTØY

Postadresse

Skåtøyveien 109, 3780 SKÅTØY

Antall lønnsmottakere

4

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 02.05.2023–02.05.2026

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

ABRAHAMSEN TORE er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 1