Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

VVS BØMLO AS

Organisasjonsnummer

968605089

Forretningsadresse

Hollundsdalen 7, 5430 BREMNES

Postadresse

Hollundsdalen 7, 5430 BREMNES

Antall lønnsmottakere

33

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 23.08.2022–23.08.2025

Godkjent opplæringsbedrift

VVS BØMLO AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Slukkeinstallasjoner

Tiltaksklasse 3