Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

VA-TEK AS

Organisasjonsnummer

968487639

Forretningsadresse

Øksnevad Næringspark, 4353 KLEPP STASJON

Postadresse

Engelsvollvegen 264, 4353 KLEPP STASJON

Antall lønnsmottakere

3

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 09.02.2022–09.02.2025

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

VA-TEK AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3