Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

EGDASTREK AS

Organisasjonsnummer

968392131

Forretningsadresse

Strandgaten 32, 4400 FLEKKEFJORD

Postadresse

Strandgaten 32, 4400 FLEKKEFJORD

Antall lønnsmottakere

13

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 19.10.2021–19.10.2024
EGDASTREK AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 2

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 2