Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ANLEGGSGARTNAR JAN ERIK SANDAL AS

Organisasjonsnummer

968284738

Forretningsadresse

Morkafura 8, 6105 VOLDA

Postadresse

Morkafura 8, 6105 VOLDA

Webside

www.jesandal.no

Antall lønnsmottakere

28

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 21.04.2022–21.04.2025

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

ANLEGGSGARTNAR JAN ERIK SANDAL AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Arbeid på bevaringsverdige byggverk

Tiltaksklasse 1