Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

AIM DESIGN AS

Organisasjonsnummer

968140329

Forretningsadresse

Vækerøveien 61B, 0382 OSLO

Postadresse

Vækerøveien 61B, 0382 OSLO

Antall lønnsmottakere

0

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 25.11.2022–25.11.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

AIM DESIGN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 1