Sentral godkjenning av føretak

BRAGE BYGGKONSULT AS

Organisasjonsnummer
966508760
Forretningsadresse
Ljansbrukveien 3, 1250 OSLO
Postadresse
Ljansbrukveien 3, 1250 OSLO
Antall lønnsmottakere
29
Foretaket har ingen gyldig godkjennelse.

 Godkjent opplæringsbedrift

BRAGE BYGGKONSULT AS er godkjent innen følgende områder:
FunksjonFagområdeTiltaksklasse