Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

GRAVESERVICE AS

Organisasjonsnummer

965757260

Forretningsadresse

Fjordvegen 21, 9990 BÅTSFJORD

Postadresse

Postboks 293, 9991 BÅTSFJORD

Antall lønnsmottakere

11

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 18.12.2023–18.12.2026

Godkjent opplæringsbedrift

GRAVESERVICE AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1