Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

HORTEN KOMMUNE

Organisasjonsnummer

964951284

Forretningsadresse

Teatergata 11, 3187 HORTEN

Postadresse

Postboks 10, 3191 HORTEN

Webside

www.horten.kommune.no/

Antall lønnsmottakere

3194

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 04.10.2021–04.10.2024

Godkjent opplæringsbedrift

HORTEN KOMMUNE er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3