Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

AGDERBYGG AS

Organisasjonsnummer

963520913

Forretningsadresse

Gyldenløves gate 99, 4614 KRISTIANSAND S

Postadresse

Gyldenløves gate 99, 4614 KRISTIANSAND S

Antall lønnsmottakere

45

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 22.10.2021–22.10.2024

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

AGDERBYGG AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 2