Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

PROSJEKTRÅD INNLANDET AS

Organisasjonsnummer

963481519

Forretningsadresse

Jernbanegata 16, 2211 KONGSVINGER

Postadresse

Postboks 700, 2204 KONGSVINGER

Antall lønnsmottakere

8

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 24.08.2021–24.08.2024

Yrkesskadeforsikring

PROSJEKTRÅD INNLANDET AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 1

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 2

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 2

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Geoteknikk

Tiltaksklasse 2

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Brannsikkerhet

Tiltaksklasse 2