Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

MURMESTER J LUDVIGSEN AS

Organisasjonsnummer

963391714

Forretningsadresse

Maridalsveien 300, 0872 OSLO

Postadresse

Postboks 80 Tåsen, 0801 OSLO

Antall lønnsmottakere

17

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 12.06.2024–12.06.2027

Godkjent opplæringsbedrift

MURMESTER J LUDVIGSEN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Murarbeid

Tiltaksklasse 1