Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

AQUAPARTNER AS

Organisasjonsnummer

963164157

Forretningsadresse

Østerskogen 56, 4879 GRIMSTAD

Postadresse

Østerskogen 56, 4879 GRIMSTAD

Webside

www.aquapartner.no

Antall lønnsmottakere

7

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 29.12.2021–29.12.2024
AQUAPARTNER AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3