Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

SOLLI ARKITEKTER AS

Organisasjonsnummer

963155808

Forretningsadresse

Grønland 61, 3045 DRAMMEN

Postadresse

Grønland 61, 3045 DRAMMEN

Antall lønnsmottakere

13

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 26.04.2021–26.04.2024

Ansvarsforsikring

SOLLI ARKITEKTER AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 3