Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ARCON PROSJEKT AS

Organisasjonsnummer

963028644

Forretningsadresse

Verftsgata 11, 7800 NAMSOS

Postadresse

Postboks 224, Sentrum, 7801 NAMSOS

Antall lønnsmottakere

30

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 29.04.2022–29.04.2025

Ansvarsforsikring

ARCON PROSJEKT AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Oppmålingsteknisk prosjektering

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Brannkonsept

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 3

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Overordnet ansvar for kontroll

Tiltaksklasse 3

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Bygningsfysikk

Tiltaksklasse 2

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 3

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Brannsikkerhet

Tiltaksklasse 2