Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ARKITEKTENE MNAL FOSSE OG AASEN AS

Organisasjonsnummer

962385915

Forretningsadresse

Skippergata 33, 0154 OSLO

Postadresse

Skippergata 33, 0154 OSLO

Antall lønnsmottakere

14

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 24.08.2021–24.08.2024

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

ARKITEKTENE MNAL FOSSE OG AASEN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 3