Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

AKER RØRLEGGERBEDRIFT AS

Organisasjonsnummer

961109515

Forretningsadresse

Sørkedalsveien 5, 0369 OSLO

Postadresse

Postboks 56, 1312 SLEPENDEN

Antall lønnsmottakere

3

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 21.02.2023–21.02.2026

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

AKER RØRLEGGERBEDRIFT AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 1