Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

MALERCOMPAGNIET OSLO AS

Organisasjonsnummer

960992482

Forretningsadresse

Kjelsåsveien 132, 0491 OSLO

Postadresse

Postboks 195, 0411 OSLO

Webside

www.malercompagniet.no

Antall lønnsmottakere

75

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 28.10.2022–28.10.2025

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

MALERCOMPAGNIET OSLO AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Arbeid på bevaringsverdige byggverk

Tiltaksklasse 2