Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ULEBERG MASKIN OG TRANSPORT AS

Organisasjonsnummer

960752023

Forretningsadresse

, 4755 HOVDEN I SETESDAL

Postadresse

, 4755 HOVDEN I SETESDAL

Antall lønnsmottakere

5

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 01.09.2023–01.09.2026

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

ULEBERG MASKIN OG TRANSPORT AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 1