Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

VIANOVA KRISTIANSAND AS

Organisasjonsnummer

960681266

Forretningsadresse

Gyldenløves gate 1C, 4611 KRISTIANSAND S

Postadresse

Gyldenløves gate 1C, 4611 KRISTIANSAND S

Antall lønnsmottakere

22

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 22.03.2024–22.03.2027

Ansvarsforsikring

VIANOVA KRISTIANSAND AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Oppmålingsteknisk prosjektering

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Fjernvarmeanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Lydforhold og vibrasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Miljøsanering

Tiltaksklasse 1