Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

OBAS VEST AS

Organisasjonsnummer

960018095

Forretningsadresse

Dråpen 16, 3036 DRAMMEN

Postadresse

O.J. Brochs gate 16B, 5006 BERGEN

Webside

www.obas.no

Antall lønnsmottakere

24

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 09.11.2022–09.11.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

OBAS VEST AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Plasstøpte betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Murarbeid

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Taktekkingsarbeid

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Arbeid på bevaringsverdige byggverk

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 3