Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

BYGG OG SNEKKERMESTER BIRGER MORSTØL AS

Organisasjonsnummer

959927529

Forretningsadresse

Titlestadvegen 222, 5243 FANA

Postadresse

Titlestadvegen 222, 5243 FANA

Antall lønnsmottakere

41

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 25.01.2023–25.01.2026

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

BYGG OG SNEKKERMESTER BIRGER MORSTØL AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 2