Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

AAB AS

Organisasjonsnummer

959748535

Forretningsadresse

Veidemannsveien 22, 1407 VINTERBRO

Postadresse

Veidemannsveien 22, 1407 VINTERBRO

Antall lønnsmottakere

1

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 23.11.2022–23.11.2025
AAB AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1