Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

INGENIØR ØYSTEIN ANDERSEN EIENDOMSRÅDGIVNING AS

Organisasjonsnummer

959652066

Forretningsadresse

Lerkerinden 28, 5099 BERGEN

Postadresse

Lerkerinden 28, 5099 BERGEN

Antall lønnsmottakere

1

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 23.11.2021–23.11.2024

Ansvarsforsikring

Yrkesskadeforsikring

INGENIØR ØYSTEIN ANDERSEN EIENDOMSRÅDGIVNING AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Overordnet ansvar for kontroll

Tiltaksklasse 2

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Våtrom (i boliger)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Lufttetthet (i nye boliger)

Tiltaksklasse 1