Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

FIRESAFE AS

Organisasjonsnummer

958249799

Forretningsadresse

Robsrudskogen 15, 1470 LØRENSKOG

Postadresse

Postboks 6411 Etterstad, 0605 OSLO

Antall lønnsmottakere

681

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 05.11.2021–05.11.2024

Godkjent opplæringsbedrift

FIRESAFE AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Brannkonsept

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Slukkeinstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Brannalarmanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Ledesystem

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Installasjon av brannalarmanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Installasjon av ledesystem

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Slukkeinstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Brannsikkerhet

Tiltaksklasse 3