Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

VOLDA MASKIN AS

Organisasjonsnummer

958245424

Forretningsadresse

Furene 42, 6105 VOLDA

Postadresse

Furene 42, 6105 VOLDA

Webside

www.voldamaskin.no

Antall lønnsmottakere

75

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 26.11.2021–26.11.2024

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

VOLDA MASKIN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Oppmålingsteknisk prosjektering

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Geoteknikk

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 2