Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

ARKI ARKITEKTAR AS

Organisasjonsnummer

957833241

Forretningsadresse

Fjellvegen 11, 6800 FØRDE

Postadresse

Fjellvegen 11, 6800 FØRDE

Antall lønnsmottakere

5

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 23.09.2022–23.09.2025
ARKI ARKITEKTAR AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 3

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 3