Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

OSLO VVS SERVICE AS

Organisasjonsnummer

957810950

Forretningsadresse

Brobekkveien 80, 0582 OSLO

Postadresse

Brobekkveien 80, 0582 OSLO

Antall lønnsmottakere

37

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 10.01.2022–10.01.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

OSLO VVS SERVICE AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Slukkeinstallasjoner

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Sanitærinstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Varme- og kuldeinstallasjoner

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Slukkeinstallasjoner

Tiltaksklasse 3