Sentral godkjenning av føretak

Tilbake til søk

KAARE MORTENSEN AS

Organisasjonsnummer

956813301

Forretningsadresse

Urdaveien 11, 3274 LARVIK

Postadresse

Urdaveien 11, 3274 LARVIK

Webside

www.kaaremortensenvestfold.no

Antall lønnsmottakere

47

Føretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 28.01.2022–28.01.2025

Godkjent opplæringsbedrift

KAARE MORTENSEN AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Veg, utearealer og landskapsutforming

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Geoteknikk

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Miljøsanering

Tiltaksklasse 1

Funksjon Utførende

Fagområde Innmåling og utstikking av tiltak

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Veg- og grunnarbeider

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Landskapsutforming

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Vannforsynings- og avløpsanlegg

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Riving og miljøsanering

Tiltaksklasse 1