Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

2TAL AS

Organisasjonsnummer

955497643

Forretningsadresse

Løkkeveien 19, 9510 ALTA

Postadresse

Postboks 1189, 9504 ALTA

Antall lønnsmottakere

16

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 06.02.2024–06.02.2027

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

2TAL AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner

Tiltaksklasse 1