Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

AR-ING AS SKJERVØY

Organisasjonsnummer

953499290

Forretningsadresse

Strandveien 46A, 9180 SKJERVØY

Postadresse

Postboks 112, 9189 SKJERVØY

Antall lønnsmottakere

3

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 31.05.2023–31.05.2026
AR-ING AS SKJERVØY er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Arkitektur

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Brannkonsept

Tiltaksklasse 2

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse 1

Funksjon Uavhengig kontrollerende

Fagområde Overordnet ansvar for kontroll

Tiltaksklasse 1