Sentralt godkjente foretak

Tilbake til søk

FØRDE METALLPRODUKT AS

Organisasjonsnummer

952460528

Forretningsadresse

Fjærevegen 2, 6800 FØRDE

Postadresse

Postboks 632, 6804 FØRDE

Webside

www.fmpas.no

Antall lønnsmottakere

15

Foretaket har sentral godkjenning

Godkjenningsperiode: 27.06.2022–27.06.2025

Yrkesskadeforsikring

Ansvarsforsikring

Godkjent opplæringsbedrift

FØRDE METALLPRODUKT AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Ansvarlig søker

Fagområde (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse 1

Funksjon Prosjekterende

Fagområde Ventilasjon- og klimainstallasjoner

Tiltaksklasse 2

Funksjon Utførende

Fagområde Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning

Tiltaksklasse 3

Funksjon Utførende

Fagområde Ventilasjon- og klimainstallasjoner

Tiltaksklasse 2